Top > Menber

 メンバー紹介

☆BRAVES.Jr☆


☆KANO☆ ☆KONOMI☆ ☆RINA.N☆ ☆AINA.H☆

☆AIKA☆ ☆AIRI☆ ☆EKO☆ ☆KOHARU☆

☆YURI☆ ☆HINATSU☆ ☆HARUNA☆ ☆HANA☆

☆KANON☆ ☆NOA☆ ☆FU-KA.W☆ ☆SHIKI☆

☆KAREN☆ ☆KOUME☆ ☆SHINO☆ ☆NANA.H☆

☆SARANA☆ ☆RAIMU☆ ☆SUZUNE☆ ☆MIA☆

☆NANAMI☆ ☆MIYUU☆ ☆MINA☆ ☆RUI☆

☆MARIN☆ ☆SAKI☆ ☆AKANE☆ ☆MIKI☆


☆MIU☆ ☆SORA☆ ☆AIRU☆ ☆KURUMI☆

☆KOKONE☆ ☆RIHO☆ ☆HONOKA.Y☆ ☆YUMEKA☆

☆AINA.K☆ ☆HIBINA☆ ☆MIKU☆ ☆FU-KA.H☆

☆AYANE☆ ☆YU-KO☆ ☆MAKOTO☆ ☆YU-KA☆

☆ANNA.I☆ ☆NANA.O☆ ☆MANAKA☆ ☆SENA☆

☆HONOKA.T☆ ☆NANA.M☆ ☆AOI☆ ☆RINA.I☆

☆RARA☆ ☆JO-REN☆ ☆HINATA☆ ☆RUNA☆

☆MEISA☆ ☆ANNA.Y☆ ☆RANA☆ ☆FUKI☆

☆SUZUNO☆ ☆SAYANA☆ ☆RANKA☆ ☆CHIHANA☆

☆AYURI☆ ☆SAKURA☆ ☆YUINA☆ ☆MIU.W☆

☆NANA.G☆ ☆SUI☆ ☆ZEN☆ ☆ARISA☆

☆RINKA☆ ☆MIHIRO☆

☆☆☆BRAVES.Jr IT担当 ALL RIGHTS RESERVED☆☆☆