NBU日本文理大学

教職員公募

【工学部情報メディア学科】教員公募のお知らせ

(2024/04/05)

工学部情報メディア学科では以下の分野にて教員を公募しています。

【データサイエンス分野】

【自然言語処理分野】