NBU日本文理大学

教職員公募

《情報メディア学科 こども・情報教育コース》 技術職員募集のお知らせ

(2020/09/16)

日本文理大学では、工学部・情報メディア学科 こども・情報教育コースの技術職員を募集しています。
詳細につきましては、下記を参照してください。

《経営経済学科》 教員公募のお知らせ

(2020/09/03)

日本文理大学では、経営経済学部・経営経済学科の教員を公募しています。
詳細につきましては、下記を参照してください。

《工学部》教員公募のお知らせ

(2020/08/24)

日本文理大学では、工学部の教員を公募しています。
詳細につきましては、下記を参照してください。

《経営経済学科》事務職員募集のお知らせ

(2020/08/20)

日本文理大学では、経営経済学部・経営経済学科の事務職員(常勤・嘱託職員)を募集しています。
詳細につきましては、下記を参照してください。

《経営経済学科》 教員公募のお知らせ

(2020/08/12)

日本文理大学では、経営経済学部・経営経済学科の以下分野の教員を公募しています。
詳細につきましては、下記を参照してください。

【経営学(商学)】

【心理学】

【観光学】

【地方行政学】

【民法・債権法】

【経営学(流通経営論)】

【社会福祉学】

《建築学科》 教員公募のお知らせ

(2020/05/01)

日本文理大学では、工学部・建築学科の教員を公募しています。
詳細につきましては、下記を参照してください。

《航空宇宙工学科》教員公募のお知らせ

(2020/03/02)

日本文理大学では、工学部・航空宇宙工学科の教員を公募しています。
詳細につきましては、下記を参照してください。