NBU日本文理大学

メディア出演・掲載情報

2019年 4月・5月・6月

放送日時・掲載日 メディア名 タイトル・内容 出演・掲載者名等
04月04日(木) 大分合同新聞 768人が入学 日本文理大学と同大医療専門学校で 日本文理大学・日本文理大学医療専門学校 入学生